Skriv ut
Nedan finns en upplistning på formella utbildningar jag har genomgått:

Andra utbildningar:

Första hjälpen:

Första hjälpen Barn:

Psykologisk första hjälpen:

Krisberedskap och totalförsvar i Sverige:

Våga rädda liv:

Gymnasienivå:

Teknikprogrammet men inriktning informations- och mediateknik:

Enstaka kurser på gymnasienivå:

Historia 1a2:

Grundskolenivå:

Lunds Waldorfskola:


Heinz-Galinski-Schule: