Nedan finns en upplistning på formella utbildningar jag har genomgått:

Andra utbildningar:

Första hjälpen:

 • Omfattning: 3tim, Online via Zoom
 • Genomgången: 14.01.2021
 • Utbildare: Svenska Röda Korset

Första hjälpen Barn:

 • Omfattning: 3tim, Online via Zoom
 • Genomgången: 23.01.2021
 • Utbildare: Svenska Röda Korset

Psykologisk första hjälpen:

 • Omfattning: webbkurs
 • Genomgången: 19.12.2020
 • Utbildare: Svenska Röda Korset

Krisberedskap och totalförsvar i Sverige:

 • Omfattning: webbkurs
 • Genomgången: 19.12.2020
 • Utbildare: Svenska Röda Korset

Våga rädda liv:

 • Omfattning: interaktiv webbkurs
 • Genomgången: 17.12.2020
 • Utbildare: Svenska Röda Korset

Gymnasienivå:

Teknikprogrammet men inriktning informations- och mediateknik:

 • Omfattning: Utökad högskoleförberedande Examen, 2800 av 2500 poäng
 • Tid: Från hösten 2017 till våren 2020
 • Utbildare: Thoren Innovation School i Lund

Enstaka kurser på gymnasienivå:

Historia 1a2:

 • Omfattning: 100 poäng på distans
 • Tid: Hösten 2020
 • Utbildare: Hermods

Grundskolenivå:

Lunds Waldorfskola:

 • Omfattning: Fullständig grundskoleutbildning
 • Tid: Från hösten 2008 till våren 2017, med en termins uppehåll i årskurs 5 (se nedan)


Heinz-Galinski-Schule:

 • Omfattning: En termin
 • Tid: Hösten 2013