Här är en lista över böcker jag har läst:

  • Erdis, M. (2011). Juridik för pedagoger. 5. uppl. Lund: Studentlitteratur, ISBN: 978-91-44-07455-9
  • Gyllensvärd, G. (1997). Stöd för barn i sorg. Rädda Barnen, ISBN: 91-88726-94-0
  • Jande-Waldau, C. & Winarve, B. (2013). Prehospitalt akut omhändertagande : enligt principen L-ABCDE. [Ny utg.]. Karlstad: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ISBN: 978-91-7383-372-1
  • Hedrenius, S. & Johansson, S. (2013). Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser : att stärka människors motståndskraft. Första upplagan. Stockholm: Natur & Kultur, ISBN: 978-91-27-13561-1